Hội sinh viên Việt Nam tại Ulsan

Vietnamese Student Association in Ulsan


Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ulsan được thành lập năm 2003 <#correct it> nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa cộng đồng sinh viên tại Ulsan, Korea.

Hội Sinh Viên Ulsan bao gồm sinh viên Việt Nam đang theo học:
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Đại học
- Thạc sĩ
- Tiến sĩ
- Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại đại học Ulsan, thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Chức năng và vai trò:

 • Tăng cường sự hiểu biết, sự đoàn kết, sự giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau của tất cả hội viên và sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Ulsan trên mọi lĩnh vực.
 • Động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên và sinh viên Việt Nam tại Ulsan gặp khó khăn khi có yêu cầu.
 • Xây dựng kênh thông tin giữa hội viên, sinh viên Việt Nam tại Ulsan với trường Đại học Ulsan và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng chung chính đáng của hội viên, sinh viên Việt Nam tại Ulsan lên Trường Đại học Ulsan và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và ngược lại.
 • Xây dựng sự hiểu biết, sự đoàn kết, sự trao đổi văn hoá và kiến thức giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Quốc tế.
 • Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và giao lưu lành mạnh cho sinh viên Việt Nam tại Ulsan.
 • Giúp đỡ và hướng dẫn việc tìm kiếm thông tin cho các sinh viên Việt Nam mới sang hoặc chuẩn bị sang học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Ulsan.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và khuyến khích hội viên, sinh viên Việt Nam tại Ulsan sống và làm việc tuân theo hiến pháp, pháp luật Hàn Quốc và Việt Nam cũng như các qui định, định chế của trường Đại học Ulsan.

Kênh truyền thông:

Hội viên


Ngôn ngữ Hàn Quốc
Đại học
Thạc sĩ
Tiến sĩ
Nghiên cứu sau Tiến sĩ
 

Quản trị website


Anh Dũng anhdungitvn

Admin

jennythanhha jennythanhha

Dev

ndhh0996 ndhh0996

Dev

Cựu thành viên ban chấp hành và quản trị website


Thành viên ban chấp hành năm

2018-2019

 • Dương Tràng An, Vũ Văn Hải, Phạm Thị Thùy Linh
 • Võ Anh Dũng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Xuân Tài, Nguyễn Đỗ Huy Hoàng

2017-2018

 • Nguyễn Quang Tấn, Dương Tràng An, Nguyễn Lê Hưng, Hoàng Hương Giang, Nguyễn Xuân Khoa, Đinh Minh Huế
 • Võ Anh Dũng

2016-2017

 • Đỗ Quang Thắng, Lê Phú Nguyên, Trịnh Thị Lý
 • Võ Anh Dũng