HỘI SINH VIÊN ULSAN

XÁC NHẬN HỌC PHÍ

 

Thông tin chung

Đối tượng

Sinh viên đang học  Coursework

Thời gian

~2 tuần trước ngày bắt đầu kỳ học

Mục đích

Xác nhận đóng học phí, điều kiện để đăng ký môn học, gia hạn Visa

Bước 1

ĐĂNG NHẬP UWINS HTTP://UWINS.ULSAN.AC.KR/LOGIN.ASPX

Bước 2

IN BILL UWINS -> 장학.등록 -> 등록 -> 등록금고지서줄력

Bước 3

CONFIRM TẠI KYONGNAMBANK (STUDENT SERVICE BLDG.)