HỘI SINH VIÊN ULSAN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 

Thông tin chung

Đối tượng

Sinh viên đang học  Coursework, đã xác nhận học phí, bảo hiểm còn thời hạn

Thời gian

~2 tuần trước ngày bắt đầu kỳ học (lần 1) hoặc tuần đầu tiên của kỳ học (lần 2)

Mục đích

Đăng ký môn học

Bước 1

ĐĂNG NHẬP UWINS HTTP://UWINS.ULSAN.AC.KR/LOGIN.ASPX

Bước 2

XEM DANH SÁCH MÔN HỌC

Bước 3

ĐĂNG KÝ

Bước 4

XEM THỜI GIAN BIỂU

Bước 5

XÁC NHẬN