HỘI SINH VIÊN ULSAN

ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN

 

Thông tin chung

Đối tượng

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

Thời gian

Tháng đầu tiên của kỳ tốt nghiệp

Mục đích

Đăng ký đề tài tốt nghiệp, được tự động thêm Email vào nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp để nhận thông báo trực tiếp từ Khoa/Trường, các thủ tục cần thiết về thủ tục tốt nghiệp.

Bước 1

ĐĂNG NHẬP UWINS HTTP://UWINS.ULSAN.AC.KR/LOGIN.ASPX

Bước 2

VÀO FORM ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN UWINS -> 성적 졸업 -> 졸업자격시험 -> 논문연구계획서

Bước 3

ĐIỀN NỘI DUNG VÀ IN