City tổ chức. Cần hơn 50 người :) 
+ Thời gian: Từ 11h đến 17h, thứ Bảy, ngày 11/05/2019
+ Địa điểm: Công viên bờ sông Taehwa
(Thông tin cụ thể hơn về thời gian địa điểm và cách thức đi lại, HSV sẽ cập nhật sau)
+ Nội dung: Vui chơi + Nhảy Flash Mob.
+ Đặc biệt: được tính 16 GIỜ hoạt động tình nguyện, tích điểm trên trang vms.or.kr. Cách thức đăng kí tài khoản, ACE tham khảo bài post trước của HSV.
Đăng kí đến hết ngày 29/03/2019, theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYluEHhZjhfE-H9BBB9sXeM_MfLv9qL8DU7JJiudsKJCvcZg/viewform?fbclid=IwAR3uPGWJkroINpwzyXVnZqfqAILb5vd50bkH4ozRBaoSa9VCGyAhC5Krn_0